Trade show venues in Japan

65 trade show venues in Japan. 249 trade shows and 65 exhibition venues in 13 cities of Japan

Intex Osaka
Intex Osaka
1-5-102 Nanko-Kita, 559-0034
Osaka, Japan
5 tradeshows in Intex Osaka
The Nagoya International Exhibition Hall
The Nagoya International Exhibition Hall
Portmesse Nagoya(Nagoya International Exhibition Hall )2-2 Kinjo-futo, Minato-ku, Nagoya, Aichi, 455-0848, 455-0848
Nagoya, Japan
2 tradeshows in The Nagoya International Exhibition Hall
Yokohama Port Opening Memorial Hall
Yokohama Port Opening Memorial Hall
1 Chome-1-6 Honcho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 231-0005, 231-0005
Yokohama, Japan
2 tradeshows in Yokohama Port Opening Memorial Hall
Tokyo University of the Arts
Tokyo University of the Arts
Yubinbango302-0001 ibaraki-ken, Toride-shi, Omonma, Omonma 5000, 110-8714
Toride, Japan
1 tradeshow in Tokyo University of the Arts
Pacifico Yokohama
Pacifico Yokohama
Pacific Convention Plaza Yokohama(PACIFICO Yokohama) 1-1-1, Minato Mirai, Nishi-ku, 220-0012
Yokohama, Japan
1 tradeshow in Pacifico Yokohama
Roppongi Hills
Roppongi Hills
6 Chome-11-1 Roppongi, Minato, Tokyo 106-6108, Japón, 106-6108
Tokyo, Japan
1 tradeshow in Roppongi Hills
Doshisha University
Doshisha University
Shokokuji Monzencho, Kamigyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 602-8580, 602-8580
Kyoto, Japan
sola city Conference Center
sola city Conference Center
Yubinbango101-0062 TOkyO-to, Chiyoda-ku, Kanda Surugadai, 4 Chome-4-6, Ochanomizu Sorashiti 1 , 2F, 101-0062
Tokyo, Japan