Grand Palais Éphémère

Grand Palais Éphémère

Grand Palais Éphémère Place Joffre 2
Paris (FR)

How to get here ?

Grand Palais Éphémère
Place Joffre 2 Paris (FR)

Next events in Grand Palais Éphémère

Première Vision Paris July 2024
Première Vision Paris July 2024
From to Only 12 days to go!
Grand Palais Éphémère
Paris, France
Clothes, Fabric, Clothing textiles, Textiles, Fabrics, Fashion