Chatrium Hotel Riverside Bangkok

Chatrium Hotel Riverside Bangkok

Chatrium Hotel Riverside Bangkok Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
Bangkok (TH)

How to get here ?

Chatrium Hotel Riverside Bangkok
Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120 Bangkok (TH)