Athens Fashion Trade show 2024

Hellinikon International Airport , Athens
Athens (GR)

Athens Fashion Trade show: the trade show

Event profile Athens Fashion Trade show

  • Industries: Fashion
  • Frequency: anual
  • Scope: Internacional

Athens Fashion Trade show editions

Athens Fashion Trade show 2024 From to Hellinikon International Airport
Athens Fashion Trade show 2023 From to Athens Metropolitan Expo